Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek sikeres lebonyolításához ma már feltétlenül szükséges a pályázati rendszer átfogó ismerete. Ezen projektek esetén a pályázat megírása csupán a kezdő lépés, a neheze csak ezután következik: szerződéskötés, beruházás, pénzügyi elszámolások, ellenőrzések, stb...

 

Cégünk a teljes folyamat során segíti partnereit. Ennek keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

Pályázat figyelés:

Amennyiben megtisztel bennünket azzal, hogy megismerteti velünk jövőbeni elképzeléseit, előkészítés előtt álló projektjeit, úgy mi igyekszünk megtalálni az ehhez szükséges forrást. Ezen szolgáltatásunkat díjmentesen nyújtjuk.

Pályázat készítés:

Az Ön által megfelelőnek ítélt támogatási forma esetén elkészítjük pályázatát és benyújtjuk azt a pályázatkezelő szervezetnek. Nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy a benyújtott pályázat úgy tartalmilag, mint alakilag megfeleljen a támasztott követelményeknek.

Támogatási szerződés megkötése:

Segítünk előkészíteni a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, iránymutatást nyújtunk az esetlegesen szükséges biztosítékokkal és egyéb feltételekkel kapcsolatosan.

Pénzügyi elszámolások elkészítése:

A támogatások folyósításának egyik elengedhetetlen feltétele az elszámolások hibátlan benyújtása. A szükséges számlák, dokumentumok, mellékletek elkészítését már a kiállításuk időpontjában ellenőrizzük, hogy a támogatás lehívásához egy minden igényt kielégítő dokumentáció álljon össze.

Monitoring jelentések:

A projekt lezárása után a pályázóknak több évig jelentéseket kell benyújtaniuk. Ezekre minden évben felhívjuk partnereink figyelmét és elkészítjük a szükséges jelentéseket.

Helyszíni ellenőrzés:

A projekt megvalósulását követően (de akár közben is) minden pályázó átesik helyszíni ellenőrzésen. Mi, akik ismerjük a teljes projektet, részt veszünk ezeken az ellenőrzéseken, minden dokumentumot előre összekészítünk.

Képviselet a Közreműködő Szervezet előtt:

A projektek lebonyolítása folyamán számtalan várt és nem várt helyzet is fölmerülhet, pl.: kérelmek benyújtása, határidő módosítások, stb.. Az ezekhez szükséges beadványokat cégünk elkészíti és benyújtja.

 

Cégünk az alábbi típusú pályázatokkal foglalkozik (a teljesség igénye nélkül):

  • Gazdaságfejlesztési pályázatok
  • Környezetvédelmi pályázatok
  • Mezőgazdasági támogatások
  • Kulturális pályázatok
  • Civil pályázatok

 

Ajánlatot kérek